سوابق پژوهشی

 • مبتکر روش نوین آموزش 16 گامی ایده پردازی برای اولین بار در دنیا
 • مبتکر روش نوین آموزش 6 گامی ایده پردازی
 • مبتکر دوره تربیت مخترع با خروجی 100 درصد برای اولین بار در دنیا و از چهار سال به بالا
 • مبتکر دوره نویسنده کوچک (کتاب نویسی کودک و نوجوان) با خروجی 100 درصد
 • مبتکر سلسله رویدادهای تخصصی میکام (من یک کارآفرین مبتکرم)
 • مبتکر بیش از 17 تکنیک ایده پردازی

سوابق مدیریتی

 • مدیر و موسس گروه آموزشی راه نبوغ
 • مدیر و موسس کتکو
 • مدیر و موسس ایدناب

سوابق کاری

 • مشاور نوآوری و تحقیق و توسعه برخی از برترین موسسات و شرکت های کشور
 • همکاری با شهرداری های استان اصفهان در زمینه آموزش و پژوهش
 • همکاری در فرهنگسراها و مراکز آموزشی شهرداری از جمله خانه های بازی، خانه کودک و نوجوان و …
 • همکاری با برترین مدارس استان استان اصفهان از جمله سادات، سماء، امام صادق و …
 • افتخار آفرینی دانش آموختگان (کودک و نوجوان) در مسابقات جابربن حیان و خوارزمی از سال های اخیر در مراحل استانی و کشوری
 • افتخار آفرینی دانش آموختگان در مسابقات داخلی و بین المللی و کسب افتخارات ملی و بین المللی

سوابق مشاوره

 • مشاوره در زمینه نوآوری به کسب و کارها
 • مشاوره در زمینه استعدادیابی و شخصیت شناسی

گواهینامه های کسب شده تا کنون

 • عضو انجمن مدیران امریکا
 • عضو انجمن مخترعین بین المللی
 • عضو انجمن نخبگان بین المللی
 • دریافت تندیس تقدیر روش آموزشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • دریافت تاییدیه روش آموزشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • دریافت مدرک و تاییدیه آموزشی از اتحادیه اروپا

کتاب های تالیف شده

 • عضو انجمن مدیران امریکا
 • عضو انجمن مخترعین بین المللی
 • عضو انجمن نخبگان بین المللی
 • دریافت تندیس تقدیر روش آموزشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • دریافت تاییدیه روش آموزشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • دریافت مدرک و تاییدیه آموزشی از اتحادیه اروپا